> Uitgeverij Pepijn: voor maatschappelijk relevante en journalistiek hoogwaardige boeken. - - Home uitgeverijpepijn-nl
 
 

  Direct naar het bestelformulier: klik hier

De gemeente als kinderpsychiater?
Transitie van de jeugd-ggz: kans of bedreiging?

Herman Jansen

19 juni 2014

978 90787092 44

Op 18 februari 2014 stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz.

Dit boekje geeft een genuanceerd beeld van hoe door deskundigen met uiteenlopende belangen over de transitie van de jeugd-ggz - en de daarbij horende bezuiniging van vijftien procent - wordt gedacht. Het toont een beeld van reële verwachtingen maar ook angsten, gebaseerd op feiten, ideeën en ervaringen uit het verleden. Het laat de uitdagingen zien waar gemeenten en ggz-professionals voor staan. Hoewel nog veel onduidelijk is, wordt langzaam maar zeker zichtbaar hoe de wereld van de jeugd-ggz er in de nabije toekomst uit zal zien.
 
‘Als in Deventer de jeugd-ggz straks niet goed is geregeld, ga ik in een andere gemeente wonen die het wel heeft geregeld; dan word ik een zorgnomade.’ - Angelique Bergsma, verontruste ouder

‘Specialistische zorg is vaak niet op gemeentelijk niveau te regelen, dat moet regionaal of zelfs bovenregionaal worden geregeld, zowel financieel als inhoudelijk.’ - Robert Vermeiren, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie

‘Je wilt als gemeente toch niet dat er pubers voor de trein springen. Nu verantwoorden psychiaters zich daarvoor bij de inspectie, straks moet de wethouder zich verantwoorden in de gemeenteraad en bij de buurtbijeenkomst.’ - Ariëlle de Ruijter, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

‘We gaan aanbod ontwikkelen onder het niveau van psychiatrische hulp. Het al of niet doorverwijzen blijft echter altijd een afweging van de huisarts.’- Remko Iedema, manager Jeugd, Zorg en Gezin, gemeente Apeldoorn

Prijs: 14,95 euro (incl. btw)
Bestellen kan via onderstaand formulier. U ontvangt het boek dan met een factuur binnen drie werkdagen. Portokosten worden niet in rekening gebracht. 
   

Het boek    
 
* verplicht in te vullen veld
: * Dhr. Mw.
Voorletter(s) : *
Naam : *
Organisatie :
Adres/Postbus : *
Postcode : *
Plaats : *
E-mail : *
 
bestelt *
 exemplaren van het boek "De gemeente als kinderpsychiater?"

Opmerkingen :

Anti Spam regel :